Міжнародний комерційний арбітраж

Збільшуюча кількість багатонаціональних компаній та міжнародних операцій неминуче призвели до зростання комерційних спорів, що перетинають національні кордони.

Відповідно до норм міжнародного права "арбітраж" означає розгляд спорів арбітрами, призначеними за кожним окремим справі (арбітраж ad hoc), або постійними арбітражними органами, наприклад, в Україні таким органом є Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Державні господарські (раніше арбітражні) суди, хоча і називалися "арбітражними", за нормами міжнародного права такими не були і не є. Це просто державні судові органи, наділені правом розглядати спори між господарюючими суб'єктами певної категорії.

Розгляд міжнародних комерційних суперечок у комерційних арбітражних судах (третейських судах) має ряд переваг перед розглядом цих спорів у державних арбітражних судах. Рішення комерційного арбітражу обов'язкові для виконання сторонами, а міжнародні договори забезпечують їх виконання в багатьох країнах, що не можна сказати про рішення державних судів, виконання яких у більшості держав є неможливим. У комерційному арбітражі справи слухаються у приватному, нейтральному складі з найменшими формальностями. Крім того, вони зазвичай вирішуються набагато швидше і з меншими витратами, ніж у державних арбітражних судах, при цьому публічна розголос матеріалів справи, а також сам факт звернення до арбітражу, допускаються лише за згодою сторін. 

Наші адвокати, враховуючи міжнародну практику, успішно проводять арбітражні процеси в Україні та за кордоном, представляючи інтереси та консультуючи клієнтів у комерційних та інвестиційних спорах, спорах, пов'язаних з діяльністю спільних підприємств, ліцензуванням, страхуванням і в інших суперечках.

Підготовка до вирішення спорів починається за довго до того, як ділові відносини сформувалися і суперечка виникла. Ми допомагаємо скласти найбільш підходящу арбітражне застереження в комерційному контракті про врегулювання суперечок, які ще не виникли, але можуть виникнути у зв'язку з намічається діяльністю клієнта за даним контрактом з його контрагентом. У цьому випадку наші клієнти вже підготовлені до цих спорах, вони знають, як і де спірна ситуація буде розв'язуватися, яка мова буде використовуватися, матеріальне право якої держави буде застосовуватися при вирішенні спору і які формальності повинні бути дотримані.

Складання арбітражного застереження для міжнародних комерційних контрактів є важливим компонентному правових послуг, що надаються нами в області міжнародного арбітражу. Ми даємо поради по формі арбітражного застереження, яка б найкращим чином задовольняла вимогам конкретної комерційної операції, готуємо необхідні документи. Вибір арбітрів є вирішальною частиною будь-якого арбітражу. Ми допоможемо визначити і вибрати арбітрів, найбільш підходящих для розгляду конкретної справи.

Фахівці нашої фірми представляють наших клієнтів як в Україні, так і за кордоном, у справах, які мають безпосереднє відношення до міжнародного арбітражу, наприклад, таким як примусове виконання арбітражних рішень, попереднє забезпечення позовних вимог, підтвердження або скасування арбітражного рішення. В іноземних державах з метою успішного вирішення справи ми можемо залучати до роботи місцевих адвокатів, які спеціалізуються в області процесуального права.

Ми пишаємося тим фактом, що вносимо істотний внесок у розвиток і подальше поширення методів альтернативного вирішення спорів як в Україні, так і на міжнародному рівні. Наші юристи примножують свій багаторічний досвід у сфері Міжнародного арбітражу успішними арбітражними рішеннями.

Ми консультуємо клієнтів та надаємо послуги з усіх, повязаних з міжнародним арбітражем питань, включаючи:

вибір міжнародної арбітражної інституції при укладанні зовнішньо-економічних контрактів купівлі-продажу товарів та надання послуг;

вибір застосовного права;

складання та узгодження арбітражних застережень та окремих арбітражних угод;

підготовка зовнішньоекономічних контрактів, угод; 

доарбітражні переговори з врегулювання міжнародних суперечок і погашення заборгованості;

правова експертиза наданих документів і типу заборгованості, вироблення оптимального варіанту погашення заборгованості;

проведення аналізу та оцінки перспективності арбітражного справи;

структурування арбітражних застережень в складних міжнародних трансакціях;

супровід в процесі переговорів щодо мирного врегулювання суперечок, складання проектів та укладення мирових угод;

визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень в Україні та за кордоном;

пошук актуальних даних про боржника і його активах;

підготовка позовної заяви та матеріалів для подачі в міжнародні арбітражні інстанції;

представництво інтересів замовника в міжнародних арбітражних комерційних судах;

розв'язання складних комерційних суперечок в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України;

представництво при оскарженні рішень комерційних арбітражних судів;

визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень;

встановлення ліквідних активів боржника, накладення на них арешту, оцінка та примусова реалізація майна боржника для погашення заборгованості за арбітражним рішенням, тощо.

 

Більш повно про представництво нашими юристами Ваших інтересів в такій арбітражній інституції в Україні як МКАС при ТПП України Ви можете дізнатись в розділі Представництво інтересів в МКАС при ТПП України

 

Арбітражне застереження,
рекомендоване МКАС ПРИ ТПП УКРАЇНИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ

Сторонам за зовнішньоекономічним контрактом, які хочуть, щоб будь-які спори передавалися в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, рекомендується включати в договір арбітражне застереження такого змісту:

«Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промислової палаті України відповідно до його Регламенту.»

Сторони можуть також вказати матеріальне право, яким буде регулюватися їх договір, кількість арбітрів (один або три), місце проведення та мова арбітражного розгляду.

Можуть бути використані такі положення:

Правом, що регулює цей договір, є матеріальне право _______________________________________.    
                                                                                                                         /Країни/
Арбітражний суд складається з ____________________________________________________________
                                                                      / Одноосібного (або трьох) арбітра (арбітрів) / 
Місце проведення засідання Арбітражного суду ______________________________________________.
                                                                                                                        /Місто/
Мова (мови) арбітражного розгляду ________________________________________________________.
                                                                                             /Українська, російська чи іншої/